Ta hand om din laptop

Closeup portrait of a man with laptop

I en tidigare artikel tog vi upp vikten av att använda en bra laddare till sin bärbara dator för att den inte ska ta skada. För att datorn ska fungera optimalt så krävs ett gott omhändertagande. Här kommer lite skötselråd för laptopen.

Allmänt

Laptops har en förmåga att samla på sig damm och skräp, som gör det svårare för datorn att avleda värme. Därför bör man bör hålla rent på arbetsytan där man tänkt använda datorn. Man kan använda tryckluft på burk för att blåsa ur damm och skräp ur laptopen. Det kan också vara en god idé att byta kablar om originalladdaren har skadats.

Hårddisk

Om man har en hårddisk i datorn bör man sätta datorn i viloläge eller stänga av den om den ska flyttas. Hårddisken är känslig för slag och stötar.

När hårddisken börjar bli full så kan man uppleva att datorn känns lite extra slö. Rensa bort filer som inte längre behöver vara kvar.

Batteri

Töm inte batteriet helt. Ifall man vanligtvis kör slut på batteriet innan man laddar så kommer batteritiden snabbt försämras.

Om man inte tänkt använda datorn under en längre period så kan man ta ut batteriet ur datorn med ca 40 procent ström och förvara det svalt, för att motverka att batteritiden försämras.

Post Navigation